iHybrid je programska oprema, ki je namenjena uporabnikom za neposredno povezavo spletnih GIS-ov iObčina in iKomunala z AutoCAD okoljem. Prednost hibridne rešitve iHybrid je prav v združitvi različnih državnih, občinskih ter ostalih GIS podatkov s programom za projektiranje, zaradi česar je načrtovanje, analiziranje ter umeščanje objektov v prostor bolj učinkovito ter pregledno.

Za končnega uporabnika med drugim to pomeni:

  • Razbremenitev kapacitet,
  • Večjo produktivnost,
  • Manjšo količino nepotrebnih podatkov,
  • Hipno dostopnost do ažuriranih podatkov,
  • Integracijo različnih virov podatkov, itd.