Kaj je GIS?

Geografski informacijski sistem (GIS) je informacijski sistem za zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, posredovanje in predstavitev prostorskih podatkov. Za nemoteno delovanje potrebujemo dobro programsko, strojno in komunikacijsko opremo, baze podatkov in strokovno osebje, ki vzdržuje in nadgrajuje sistem.

Ključna komponenta vsakega GIS-a so prostorski podatki. To so podatki, ki so umeščeni v prostor in poleg lokacije vsebujejo še atribute oz. lastnosti. V grobem te podatke shranjujemo kot vektor (točka, linja, poligon) ali kot raster (pixel – npr. ortofoto).

Običajno te podatke združujemo v sloje oz. plasti v katerih so vključene številne informacije, ki so lahko geografskega, socialnega, političnega, okoljskega ali demografskega značaja. Posamezna vrsta informaciji  se v GIS pokaže na posamezni plasti, ki jih lahko nalagamo druga na drugo in tako povečujemo število informaciji, ki jih želimo videti na zemljevidu. Vsaka plast ima kategorijo podatkov, na primer o cestah, komunalni infrastrukturi, komunikacijskih vodah, gozdovih ali podobno.

Tako nastanejo interaktivni zemljevidi, po meri uporabnika. S poizvedovanjem, analizami, preseki in statistikami prostorske podatke dobivamo pomembne odgovore na vprašanja, ki si pogosto tudi strateškega značaja.