Kako deluje GIS?

Približno 80 odstotkov vseh podatkov ima prostorsko oziroma geografsko komponento. To pomeni, da je vsaka informacija vezana na lokacijo. Pri vsakem posegu v prostor je potrebno narediti ustrezno analizo značilnosti zemljišča in na tem mestu se torej pokaže uporabnost GIS-a, ki v celoto povezuje veliko število podatkov in orodji za analizo. Včasih težko predstavljive podatke pretvori v zemljevide, ki so uporabniku bolj prijazni. 

GIS pa ni le zemljevid, namreč omogoča nam, da z njim lahko opravljamo zapletene analitične funkcije in predstavimo rezultate v obliki grafov, tabel ali zgolj kot zemljevid. S tem olajšamo delo tistim, ki se odločajo o načrtovanih posegih v prostor. 

Računalništvo v oblaku

Računalništvo v oblaku je zelo širok pojem, ki se je pojavil v preteklem desetletju, vendar ne gre za nov pojem, namreč nova je le beseda oblak, ki ponazarja globalnost. V osnovi gre za oblačne storitev na oddaljenih zmogljivih strežnikih, ki imajo dostop do hitre povezave. 

Oblačne storitve so storitve, ki nam omogočajo dostop do datotek, ki so shranjene v oblaku iz različnih naprav. Sočasno lahko te podatke uporablja več uporabnikov hkrati, prednost pa je tudi načina shranjevanja, namreč podatki se po navadi shranjujejo na več strežnikov hkrati in tako povečujejo varnost pred izgubo le teh.  Te storitve pa nam ne predstavljajo zgolj shranjevanja podatkov, vendar nam nudijo široko paleto ostalih aplikaciji in storitev za modeliranje podatkov shranjenih v oblak. Uporabniku tako zagotavljajo močno programsko opremo, ki mu jo ni potrebno vzdrževati in razvijati ter ga tako časovno razbremeni.

Strojna oprema

Podobno je tudi s strojno opremo, ki jo je potrebno redno vzdrževati in nadgrajevati, saj se računalništvo razvija iz dneva v dan. Uporabnika tako finančno razbremeni saj opreme ne potrebuje kupiti vendar jo najame za določen čas. Če geografski informacijski sistem postavimo v spletni oblak, je rezultat tega enostaven in ugoden način izmenjave in analize geografskih podatkov za državne službe, podjetja in celotno prebivalstvo.

Delo poteka v trenutnem času saj so vsi podatki zbrani na enem mestu in se tako lažje prepletajo med seboj. Za modeliranje podatkov ne potrebujemo dodatne programske opreme, saj je uporabniški vmesnik spletni pregledovalnik, torej je možen dostop preko spletne strani. Uporabniku za varnost podatkov ni potrebno skrbeti, saj so podatki shranjeni na strežnikih, ki so varovani in dostop do njih poteka preko varnih povezav.