Uporabnik in njegove pravice

iObčina vključuje občinske, regijske in državne prostorske informacije, ki so lahko javno dostopne ali dostopne s pooblastilom Republike Slovenije. Portal vsebuje javne podatke in podatke, ki niso javnega značaja, zato ločimo dva načina dostopa.

Način dostopa

Nepooblaščeni dostop do storitev iObčina vsebuje prostorske evidence, ki so javne narave in predstavlja učinkovit vir informacij za občane, podjetja ter ostale ustanove. Občina želi z javnim dostopom razbremeniti delovanje svojih služb pri izdajanju informacij hkrati pa zagotoviti javno dobro, ki služi najrazličnejšim namenom in na ta način posredno povečuje učinkovitost delovanja vseh subjektov lokalne skupnosti.

Pooblaščeni dostop je namenjen zaposlenim na občini, ki pri svojem delu potrebujejo podatke in informacije vezane na prostor. Ta dostop vsebuje poleg dodatnih funkcionalnosti tudi podatke, ki niso javne narave. Občina se lahko samostojno odloča o dodelitvi vstopnih pravic tudi upravnim enotam, različnim koncesionarjem, medobčinskim inšpektorjem, projektantom in drugim. Dostop bo v skladu s politiko občine dodeljen od pooblaščene osebe na občini.

Vrste računov in njihove pravice

Spletni portal lahko uporabljate kot neregistriran ali kot registriran uporabnik. Uporabnik, ki je registriran in ima določena pooblastila imenujemo pooblaščen uporabnik in se deli glede na vrsto pooblastil. Če uporabnik želi pridobiti pooblastilo lahko to ureja le preko odgovorne osebe na občini, ki podpori Kaliopa pošlje pisno ali elektronsko prošnjo o dodelitvi pooblastil.

Anonimni neregistriran uporabnik

Uporabnik ne more shranjevati uporabniške informacije kot so pogledi, nima možnosti risanja lastnih informacij, (točka, linija, poligon), izvoza podatkov in tiskanja (komunikacijski center) ter obveščanja o novostih.

Javni registriran uporabnik

Uporabnik lahko shranjuje uporabniške informacije kot so pogledi, ima možnost risanja lastnih informacij, (točka, linija, poligon), izvoz podatkov in tiskanje (komunikacijski center) ter obveščen je o novostih.

Uporabnik z pooblaščenim dostopom – Osnovni

Pooblaščeni uporabniki nimajo vpogleda v podrobne osebne podatke (npr. pri izpisu prebivalcev vidijo le ime in priimek ter naslov, ne vidijo EMŠO in zakonski stan).

Uporabnik z pooblaščenim dostopom – Polni

Pooblaščeni uporabniki imajo vpogled v podrobne osebne podatke o subjektih (EMŠO, zakonski stan,…). Uporabnik z pooblaščenim dostopom – Izven občinske uprave Pooblaščeni uporabniki imajo vpogled v lastništvo parcel (lastniki parcel).