Novi sloji zbirke podatkov o vodah

Podatki o vodah


Osnutek noveliranih aglomeracij za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

'Osnutek noveliranih aglomeracij za odv. in čišč. kom. vode (2019)'


iObčina – Modul REN

Promocija modula REN


Osveževanje podatkov GURS

Obveščamo vas, da je GURS pričel s transformacijo podatkov v nov koordinatni sistem ...


Ali ste opazili ključavnico na iObčini in iKomunali ?

Brez strahu, gre za to, da smo naša spletna GIS oblaka iObčina in iKomunala podkrepili z mednarodnim certifikatom ...