Modul REN je zasnovan za potrebe občin in omogoča sistematično vodenje, popravljanje ter dopolnjevanje podatkov o deležu namenske rabe zemljišč na parcelah v občini. Še posebej je uporaben za parcele, ki so spremenile obliko, pozicijo ali pa je bila nad njimi izvedena parcelacija. Modul prav tako omogoča izvoz podatkov za predajo na GURS.

Za več informacij nam pišite na podpora@kaliopa.si

Lep pozdrav,

Ekipa Kaliopa