Ste že opazili nov sloj na GIS portalih iObčina in iKomunala?

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Za lažje delo in ogled predvidenih aglomeracij smo na iObčini ter iKomunali objavili sloj ‘Osnutek noveliranih aglomeracij za odv. in čišč. kom. vode (2019)

Preberi več