Na naših spletnih GIS portalih iObčina, iKomunala ter iSlovenija so sedaj na voljo tudi sloji vodnega katastra ter vodnih pravic. Sloji se nahajajo v mapi ‘DRSV –  Direkcija RS za vode’ in se redno posodabljajo.

Lep pozdrav,

Ekipa Kaliopa