Na podlagi obdelave stanja podatkov smo ugotovili, da (p)ostajajo evidence občinskih infrastruktur v državni evidenci GJI neažurne.

Lastniki infrastruktur (občine) so dolžni skrbeti za takojšnje posredovanje podatkov o novogradnjah infrastruktur,

prav tako pa morajo redno poročati tudi podatke o spremembah na obstoječi infrastrukturi

(kot so spremembe poteka tras, spremembe materialov, dimenzij , itd..).

 

Razlogi za »izogibanje« oddajam sprememb na infrastrukturi tičijo v kompleksnosti iskanja sprememb med zadnjo predajo GJI in aktualnim operativnim katastrom.

 

Pri nas smo zato razvili načine in tehnologije za enkratno ali trajno pomoč, ne glede na vrsto tehnologije vodenja katastrov, ki jo uporabljate.

Če vas zanima kako, nas pokličite na tel. št.  01–520-82-87 ali pošljite povpraševanje na info@kaliopa.si.

 

 

 

Seznami oddaj GJI za vse občine v Sloveniji na iObčini in iKomunali.

Ali veste, da lahko v GIS sistemu iObčina in iKomunala  za vse občine v državi spremljate stanje oddanih elaboratov infrastrukture (datumi oddaj, dolžine, površine itd..)?

Med statistikami poiščite Seznam infrastrukture vpisanih elaboratov GJI, ki vas zanima in preglejte zgodovino oddaj elaboratov izbrane občine.

Več o spremljanju (nadzoru) oddaj GJI