Modul Zaznamki je namenjen delu Občinske uprave pri evidentiranju različnih elementov v prostoru. Vsebuje že pripravljene kategorije opisane spodaj in možnost dodajanja lastnih kategorij:

  • gradbena dovoljenja – nezahtevni objekt, manj zahtevni objekt, zahtevni objekt,
  • soglasje – cestno soglasje, soglasje k izjemnemu posegu, soglasje k projektu
  • projektni pogoji, evidentirani plazovi,
  • sklepi

Lep dan vam želimo ekipa Kaliopa.