Modul Prostorski dokumenti je del osnovnega modula iObčina. Dopolnjuje prikaz planskih aktov (PLAN, PUP, OPN, OPPN …) osnovne iObčine s poizvedbami in dodatnimi opisnimi atributi planskih aktov ter statistiko. Sestavni del modula je tudi storitev vodenja grafike planskih aktov v SHP ali DWG obliki. Opisni podatki vsebujejo povezavo na evidence pripadajočih odlokov, objavljenih v uradnem listu. Storitev razgrnitve planskih aktov obsega javno razgrnitev občinskih prostorskih načrtov (OPN) na samostojni spletni strani občine. Omogočena je direktna povezava (URL) z občinsko spletno stranjo. Razgrnitev časovno ni omejena. Običajno se občine odločajo za objavo OPN pred javno razpravo in po javni razpravi, ko so upoštevani tudi popravki.

Lep dan vam želimo ekipa Kaliopa.