Na iObčini smo osvežili podatke o mejah katastrskih občin.

Omenjena vsebina (sloj) se nahaja v podmapi GURS -> Geodetska uprava RS -> RPE – Register prostorskih enot -> KO

Lep dan vam želimo ekipa Kaliopa.