Modul Pokopališča omogoča vodenje evidence grobov, pokojnikov in najemnih pogodb. Vsebuje grafični prikaz lokacije groba in informacijski sistem za vnos in urejanje ostalih podatkov o grobu. Omogočena je avtomatska izdelava najemnih pogodb iz vnesenih podatkov.

Lep dan vam želimo ekipa Kaliopa.