Geodetska uprava RS (GURS) izvaja projekt usklajevanja modelov vrednotenja nepremičnin z občinami. Za potrebe pridobitve podatkov pozivamo občine, da nas za to pooblastijo, saj v nasprotnem primeru podatki o vrednostnih conah ne bodo na voljo v iObčini.

Lep pozdrav,

Ekipa Kaliopa