Razvojne stopnje nepozidanih stavbnih zemljišč ZUREP-3

151. člen

Zahtevna naloga, ki nalaga občinam vodenje evidenc in določitev razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih zemljišč v pet razvojnih stopenj:

1. razvojna stopnja: nezazidljivo zemljišče,

2. razvojna stopnja: prostorsko neurejeno zemljišče,

3. razvojna stopnja: neopremljeno ali delno opremljeno zemljišče,

4. razvojna stopnja: neurejeno zazidljivo zemljišče,

5. razvojna stopnja: urejeno zazidljivo zemljišče.

Naši pooblaščeni urbanisti in GIS analitiki so pričeli izvajati storitve povezane s to problematiko.

Za več informacij o tej problematiki pokličite na 01 520 82 80, ali posredujte svoje zanimanje in kontaktne podatke na info@kaliopa.si.

Lep dan vam želimo,

ekipa Kaliopa.