Geodetska uprava republike Slovenije je s tem tednom pričela z distribucijo svojih podatkov, ki končno ustrezajo kvaliteti, kot je bila pred prenovo katastra nepremičnin in programske opreme.

Novim podatkovnim strukturam smo prilagodili razdelek v sistemu iObčina in v tem tednu lahko pričakujete posodobljen prikaz in dostop do omenjenih podatkov.

Razdelek GURS smo spremenili tako, da:

 • Ohranimo sloj RPE – Register prostorskih enot
 • Ustvarimo sloj KN – Kataster nepremičnin, ki vsebuje:
  • Parcele (parcelne številke in urejene oz. ostale grafike parcel),
  • Stavbe (obris stavbe ter različni tlorisi stavb)
 • Ohranjamo sloj GJI – Gospodarska javna infrastruktura
  • Prometna infrastruktura,
  • Energetska infrastruktura,
  • Komunalna infrastruktura,
  • Vodna infrastruktura,
  • Druga omrežja in objekti v javni rabi,
 • Ohranjamo sloj Ostalo z vsebinami
  • Meja občine,
  • Nomenklatura DOF5 do leta 2009,
  • Nomenklatura DOF5 po letu 2009,
  • Plastnice
 • Ohranjamo sloj ESZ – Evidenca stavbnih zemljišč
 • Ustvarimo mapo Arhiv (na dan 31.5.2022). V ta arhiv prestavimo naslednje evidence:
  • PRE – Register prostorskih enot,
  • KS – Kataster stavb,
  • REN – Množično vrednotenje nepremičnin
  • ZKP – Zemljiško katastrski prikaz in
  • ZKN – Zemljiško katastrski načrt

V naslednjih dneh in tednih bo Geodetska uprava Republike Slovenije še dopolnjevala podatkovne vire, katere prevzemamo pogodbeni partnerji občin, tako da se bodo spremembe v razdelku GURS še pojavljale. O vseh spremembah in dopolnitvah vas bomo sproti obveščali.

Lep dan vam želimo, Ekipa Kaliopa.