Na vse aplikacije je dodan nov sloj KN – Parcele v javni lasti in nova tematika [A.03.GURS] – KN PARCELE V JAVNI LASTI

Gre za vizualizacijo parcel po lastništvu, podobno kot je bila prej ta vsebina predstavljena s slojem ZKP – Lastniki in posestni listi ter tematiko Nepremičnine v javni lasti:

Javno dobro v lasti 1/1 ali v deležu: Parcela ima (delno) označbo javno dobro

Republika Slovenija v lasti 1/1 ali v deležu: Parcela je (delno) v lastništvu Republike Slovenije

Občina je 100% lastnik: Lastnik parcele je občina

Občina je solastnik: Delni lastnik parcele je občina

Občina ali država v lasti 1/1 ali v deležu: (Delni) lastnik je subjekt iz Poslovnega registra Slovenije, ki je v državni lasti (knjižnica, Slovenske železnice d. o. o., Krajevne skupnosti …)

Ostali lastniki, ki ne ustrezajo nobenemu izmed zgornjih pogojev: Ostali lastniki

Lep dan vam želimo,

ekipa Kaliopa.