Za vas smo izdelali nov sloj za stavbe:

– KN – Stavbe v javni lasti

Javno dobro v lasti 1/1 ali v deležu: Parcela ima (delno) označbo javno dobro

Republika Slovenija v lasti 1/1 ali v deležu: Parcela je (delno) v lastništvu Republike Slovenije

Občina je 100% lastnik: Lastnik parcele je občina

Občina je solastnik: Delni lastnik parcele je občina

Občina ali država v lasti 1/1 ali v deležu: (Delni) lastnik je subjekt iz Poslovnega registra Slovenije, ki je v državni lasti (knjižnica, Slovenske železnice d. o. o., Krajevne skupnosti …)

Lep dan vam želimo,

ekipa Kaliopa.