S sprejetjem Zakona o katastru nepremičnin – ZKN (Ur.l.RS, št. 54/2021) je GURS prešel na prevzem podatkov o lastnikih iz zemljiške knjige (14. člen ZKN). Geodetska uprava jih ne ureja več (kot je bilo to v starem sistemu), temveč jih prevzame takšne, kot so zapisane v Zemljiški knjigi.

Zapise o lastništvu je potrebno urejati na viru podatkov, to je na zemljiški knjigi. Lastniki lahko odčitajo svoj EMŠO na zemljiški knjigi, nato se bodo podatki z EMŠO tudi prenesli v kataster nepremičnin.

V primeru, da informacija o lastništvu vsebuje EMŠO, se le ta dnevno osvežuje s podatki MNZ-ja – evidenco CRP.

Lep dan vam želimo,

ekipa Kaliopa.