Poročila o PARCELAH, STAVBAH, LOKACIJI, OBMOČJIH, LASTNIŠTVU smo posodobili in prilagodili glede na novi KATASTER NEPREMIČNIN in na posodobljene evidence GURS-a.

Zaradi vsebinskih razlogov in možnosti primerjav, smo ohranili možnost izdelave Poročil do prenove podatkov GURS, ki jih sedaj imenujemo Arhivska Poročila (za Parcele, Stavbe, Lastništvo)
in so veljala na dan 30. 5. 2022. Do Poročil lahko dostopajo uporabniki z dosedanjimi ustreznimi dovoljenji.

Lep dan vam želimo,

ekipa Kaliopa.