Želeli bi vas seznaniti, da so na portalu Slovenske poslovne točke (SPOT), ki spada pod upravljanje Ministrstva za digitalno preobrazbo Republike Slovenije, na voljo še trije novi elektronski postopki, ki so v pristojnosti občin:

  • vloga za prodajo, nakup, menjavo in najem zemljišča v lasti občine,
  • zahteva za izdajo mnenja občine o skladnosti s prostorskim aktom pred izdajo gradbenega dovoljenja in
  • vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine.

Vloge se pridružujejo še devetim drugim postopkom, ki so bili vzpostavljeni z namenom vzpostavitve elektronskega poslovanja z občinami prek portala SPOT.

Vsi e-postopki in storitve so na voljo na spodnji povezavi:

https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/seznam-e-postopkov-in-storitev-na-portalu-spot/

Lep dan vam želimo,

ekipa Kaliopa.