Ob nesrečah, ki so doletele Slovenijo, želimo v Kaliopi ponuditi pomoč občinam in komunalnim podjetjem.

Če vam lahko kakorkoli pomagamo (npr. pri iskanju komunalne infrastrukture, različnimi seznami itn.) ali smo vam v pomoč z drugimi nalogami pri katastrih in evidentiranju podatkov, nas kontaktirajte na podpora@kaliopa.si ali 01 520 82 80.

Radi se bomo odzvali,

Ekipa Kaliopa.