Na portalu iObčine smo objavili podatke modelov vrednotenja nepremičnin, ki jih je pripravil Urad za množično vrednotenje nepremičnin (GURS).

V skladu z dopisom, ki vam je bil posredovan s strani Geodetske uprave, odgovorne na občinah pozivamo, da podatke pregledajo ter poskrbijo za morebitna usklajevanja z Geodetsko upravo.

Lep dan vam želimo,

ekipa Kaliopa.