Uvod

Rubrika Delo v pregledovalniku je namenjen prikazu funkciji in orodji, ki smo jih že obravnavali – sedaj pa vam jih želimo predstaviti še skozi primere. Vsak primer je zasnovan tako, da je na začetku krajši teoretični uvod, ki uporabnika seznani s teorijo in njenim ozadjem. Nato je primer razložen tako, da je razumljiv ne le inženirjem in strokovnjakom, vendar splošnemu uporabniku. Na koncu primera podamo še povzetek, ponekod tudi razmislek (kje v vaši stroki bi to orodje ali funkcijo lahko uporabili).

Cilj tega poglavja torej ni, da uporabnika seznanimo z rešitvami najpogostejših problemov, vendar da ga naučimo razmišljati kako bi pregledovalnik uporabil za reševanje lastnih težav.

Teoretični primeri

Teoretični primeri so primeri, ki so namenjeni temu, da uporabnika seznanijo z osnovnim delom v pregledovalniku. Primeri se zelo navezujejo na teorijo, zato je nekaj stvari vzetih iz preteklih poglavji. V tem poglavju bomo obravnavali primere, ki odgovarjajo na spodaj navedena vprašanja. Odgovori na vprašanja so na voljo v priročniku.

▪ Kako se premikati karto?
▪ Kako izbrati en ali več elementov?
▪ Kako izbrati element pri več slojih?
▪ Merjenje dolžin in ploščin
▪ Risanje točk, liniji, poligonov
▪ Risanje cone odmika – Bufferja
▪ Uporaba hitrega iskalnika

▪ Uporaba naprednega iskalnika
▪ Uporaba Geolink iskalnika
▪ Kako nastavim tematiko?
▪ Kako ustvarim osebno tematiko?
▪ Kako urejati sloje?
▪ Kako uvozim/izvozim nov sloj?
▪ Kako izvozim v PDF?
▪ Kako natisnem karto?
▪ Kako poslati karto preko mail?
▪ Uporaba QR kode

Primeri iz prakse

Primeri iz prakse so primeri, ki so sestavljeni iz teoretični primerov in veljajo za nekoliko bolj kompleksne. Na vašo željo smo te primere opisali podrobno, saj predstavljajo močno kombinacijo orodji, ki pripomorejo k delu občine, komunalne in drugih javnih služb. Odgovori na vprašanja se prav tako nahajajo v priročniku.

Uporaba orodja Buffer presek izbire
V naselju je potrebno zamenjati dotrajano cesto. Ker bodo potekala obsežna gradbena dela, želimo izvedeti katere parcele so v neposredni bližine ceste in kdo so lastniki parcel.

Izračun količin vseh elementov vsebine na karti
Občinski prostorski načrt je načrt, ki prikazuje kako bi naj bil prostor znotraj občine razporejen v prihodnosti. Zanima nas kolikšen delež prostora je namenjen gozdnim površinama v Mestni občini Kranj.

Pametno izbiranje – uporaba filtrov
Bliža se obdobje zime, ko je potrebno ceste zaradi možnosti poledice posipavati s peskom in soljo. Izvedeti želimo skupno dolžino vseh občinskih cest, da bomo lahko pripravili dovolj materiala za posipavanje cest.

Izpis atributnih podatkov
V naselju v katerem se nahaja več stanovanjskih objektov, nas zanima katera parcela ima največjo površino.

Napredni izpis atributnih podatkov
V naselju v katerem se nahaja več stanovanjskih objektov, nas zanima katera parcela ima največjo površino in razbrati določene atribute iz preglednic.

Izračun količin označenih elementov
V naselju nas zanima, koliko je vodooskrbnih cevi, kakšna je njihova skupna dolžina in koliko cevi je starejših od 10 let.

Izračun količin vseh elementov v občini
V mestni občini Celje želimo izvedeti, koliko cevi sestavlja glavni vod vodovodnega omrežja in kakšna je skupna dolžina teh cevi.

Pametno izbiranje – uporaba filtrov
V mestnem vodovodu želimo označiti vse cevi, ki so del glavnega vodovoda in so bile položene pred letom 1980.