Grafični prikaz vsebin

Spletni pregledovalnik je zasnovan kot grafični pregledovalnik podatkov, kjer uporabnik interaktivno izbira območje, ki ga zanima. Po uspešni prijavi se v brskalnik naloži uporabniški vmesnik, preko katerega izvajamo pregledovana in prostorske poizvedbe.

Zaradi velikega števila vsebin in orodji, ki jih portal ponuja je posledično veliko nastavitev, ki pa so razvrščene smiselno v kategorije. Ker iObčino uporablja veliko število ljudi iz različnih področji (javna uprava, komunala, javne službe, projektantska in geodetska podjetja … ) je portal zasnovan tako, da je razumljiv prav vsakemu uporabnik.

Glavni meni

Grafični prikaz

Zavihek Splošno

Vsebina

Orodja

Zavihek Geolink

Glavni meni

Glavni meni se nahaja na zgornji strani uporabniškega vmesnika. Sestavljen je iz štirih zavihkov, najpogosteje pa uporabljamo zavihek karta, ki prikazuje grafični prikaz prostorskih podatkov. Če je zavihek obarvan rdeče, pomeni da se nahajamo v tem zavihku.

Zavihek karta je namenjen za prikazovanje vektorskih in rastrskih prostorskih podatkov. Pod zavihkom se odpre podmeni, ki je sestavljen iz hitrega iskalnika in gumbov za hitri dostop.

Zavihek Tematika ne predstavlja novega vsebinskega sklopa, vendar pregled nad tematikami, ki se v pregledovalniku uporabljajo zelo pogosto, vendar kaj sploh so tematike?  Tematike so skupina vidnih oz. aktivnih vektorskih in rastrskih podatkov, ki tvorijo zaključeno celoto. Preprosto povedano gre za shranjevanje slojev v skupino, torej so teme primerne za hitro menjavanje večjega števila vsebin naenkrat. Portal ponuja 18 vnaprej nastavljenih tematik, ki so prilagojene za delo z občinskimi podatki.

V zavihku Statistike, se nahajajo statistike in seznami, ki  odgovarjajo vprašanja, ki si jih pogosteje zastavimo nad prisotnimi podatki. Rezultat je hipni izračun količin ali izgradnja seznamov, vrednosti na osnovi trenutnih podatkov v sistemu. Statistike in sisteme dopolnjujemo, nadgrajujemo, dodajamo nove preko naše podporne službe na željo uporabnikov. Uporabnik, ki ima pooblaščeni dostop ima dostop do vseh možnih statistik in analiz, ki so na voljo.

V zavihku Moduli, je pregled nad aktivnimi moduli. Pregledovalnik in celotni sistem iObčine je zgrajen modularno, kar pomeni, da je sestavljen iz več manjših delov, ki skupaj tvorijo celoto. Glavni modul se imenuje modul STANDARD in omogoča vse potrebno, kar za delo v GIS-ih potrebujemo za osnovno uporabo. Ostali moduli so namenjeni uradnikom, ki želijo sami neposredno vnašati podatke v sistem.

Zavihek InfoCenter je namenjen komunikaciji z uporabniki. Zavedamo se, da je komuniciranje, informiranje in redno izobraževanje uporabnikov ključnega pomena, za uspešno delovanje GIS-a.

Grafični prikaz

Grafični prikaz je interaktivna karta, ki se spreminja glede na naše zahteve in je namenjena za prikazovanje prostorskih vektorskih in rastrskih podatkov. Potrebno si je izbrati osnovno karto, na katero lepimo različne sloje. Če želimo spremeniti prikazane podatke, lahko to urejamo pod zavihkom Vsebine.

Kako poteka delo v grafičnem prikazu je podrobno opisano v naslednjem sklopu Delo v pregledovalniku, v osnovi pa se premikamo po območju z miško. Če želimo objekt približati, za to uporabimo kolešček na miški ali pa preko vmesnika na desni zgornji strani prikaza.

Za boljšo predstavo kako veliko je območje, je na spodnji desni strani merski trak, ki pove koliko je označeno območje veliko v naravi.

Zavihek Splošno

Zavihek Splošno se nahaja na skrajni levi strani pregledovalnika in se ga odpre z levim klikom na puščice. V njem so zbrane osnovne informacije o občini in kontaktni podatki.

Vsebine

Za nadzor nad vsebino prostorskih podatkov, ki jo prikažemo na grafičnem vmesniku uporabljamo dva menija. Tisti, ki leži neposredno na grafičnem vmesniku zgoraj desno je namenjen za nadzor osnovnega sloja oz. za prikaz rastrskih podatkov (npr. ortofoto).

Meni, ki se nahaja na levi strani od grafičnega vmesnika je namenjen za prikaz vektorskih podatkov (npr. razni sloji). V njem leži zgolj nekaj najpogosteje uporabljenih funkciji. Če želimo dostopati do vseh funkciji, je potrebno meni razširiti.

V razširjenem meniju lahko poleg urejanja slojev izvajamo tudi napredno iskanje ali pa shranjujemo določene tematike ali poglede (potrebno se je registrirati).

Orodja

Če želimo vsebino ne le prikazati, vendar tudi analizirati, za to potrebujemo različna orodja, ki se nahajajo v meniju, ki leži desno od grafičnega prikaza vsebin. Za napredno uporabno orodji potrebujemo razširiti meni. To lahko naredimo z levim klikom na puščice, ki se nahajata na vrhu hitrega menija.

Geolink

Geolink orodja predstavljajo napredna orodja, ki povezujejo iskalnik iObčina in Google Maps v realnem času. Omogočajo nam, da iskan podatek iščemo v Googlovem iskalniku, prikažemo pa ga v iObčini, ki temelji na uradnih evidencah in vsebuje vrsto različnih orodji in funkciji.

Iskalnik Google Maps, kljub temu, da vsebuje neuradne evidence, ima nekatere prednosti kot npr. deluje na globalnem nivoju, podatki se osvežujejo pogosteje (kot nekatere uradne evidence RS) in je enostaven za uporabo. Do orodji je mogoče dostopati preko glavnega menija skrajno desno, kjer se nahaja ikona človeka, ki stoji v krogu.