Uvod v izdelavo poročil

Orodja za izdelavo poročil so orodja s katerimi ustvarimo poročilo za izbrani element glede na zanimano vsebino. Katere podatke poročilo vsebuje lahko izberemo sami, prav tako na kakšen način ga želimo izvoziti. Osnovni opis funkcije, kako uporabljati orodja za izdelavo poročil je opisano tukaj, več o tem pa si lahko preberete v priročniku.

Poročilo o parceli

Poročilo o parceli omogoča celovit in inovativen vpogled v vse razpoložljive podatke o eni parceli naenkrat. Odpre se nov zavihek v brskalniku, kateri nas vodi skozi postopek izdelave poročila. Območje lahko izberete grafično ali pa vpišete parcelno številko znotraj pogovornega okna.

(Parcelno številko odčitamo tako, da izberemo tematiko parcele in preko grafičnega vmesnika izberemo želeni element. Iz pogovornega okna odčitamo katastrsko občino in parcelno številko.)

Pozor: Če imamo vključeno tematiko parcele in stavbe grafična izbira območji v poročilo ne bo delovala, saj pregledovalnik ne ve iz katerega sloja mora podatek vzeti.

Poročilo o stavbi

Poročilo o stavbi omogoča celovit in inovativen vpogled v vse razpoložljive podatke o stavbi in posameznih delih stavbe. Odpre se nov zavihek v brskalniku, kateri nas vodi skozi postopek izdelave poročila.

Območje lahko izberemo grafično ali pa vpišemo stavbno številko znotraj pogovornega okna. Za razliko od poročila o parceli, lahko stavbo iščemo tudi po ulici in hišni številko.
(Številko stavbe odčitamo tako, da izberemo tematiko stavbe in preko grafičnega vmesnika izberemo želeni element. Iz pogovornega okna odčitamo katastrsko občino in stavbno številko.)

Pozor: Če imamo vključeno tematiko parcele in stavbe grafična izbira območji v poročilo ne bo delovala, saj pregledovalnik ne ve iz katerega sloja mora podatek vzeti.

Poročilo o območju

Poročilo o območju omogoča celovit in inovativen vpogled v vse razpoložljive podatke o poljubno izbranem območju, eni ali več parcelah hkrati. Odpre se nov zavihek v brskalniku, kateri nas vodi skozi postopek izdelave poročila. Potrebno je izbrati območje na karti v velikosti do 200 hektarov.

Če želimo izbrati območje, moramo vklopiti tematiko parcele in jih označiti. Območje lahko grafično označimo z več orodji, ki so opisani na začetku tega sklopa. Če želimo parcele označiti ročno, pa si je potrebno izpisati parcelne številke po postopku, ki je opisan pri poročilo o parcelah.

Pozor: Če imamo vključeno tematiko parcele in stavbe grafična izbira območji v poročilo ne bo delovala, saj pregledovalnik ne ve iz katerega sloja mora podatek vzeti.

Poročilo o lastništvu

Poročilo o lastništvu omogoča celovit vpogled v lastništvo nepremičnin izbrane fizične ali pravne osebe na območju izbrane občine. To orodje se ne uporablja zgolj za izdelavo poročila, vendar tudi za pregledovalnik, ki izpiše vse nepremičnine s katerimi je iskana oseba povezana.

Poročilo o lastništvu ni povezano z grafičnim vmesnikom in na njega ne vplivajo izbrani elementi na karti. Ob kliku na orodje se odpre nov zavihek v brskalniku, kateri nas vodi skozi postopek izdelave poročila. To orodje lahko dostopajo le uporabniki z polnim pooblastilom.

Poročilo o osebi

Poročilo o osebi omogoča celovit vpogled v vse razpoložljive podatke o osebi iz evidence Centralni registra prebivalcev (CRP). To orodje se ne uporablja zgolj za izdelavo poročila, vendar tudi za pregledovalnik, ki izpiše podatke iz evidence CRP s katerimi je iskana oseba povezana.

Poročilo o osebi ni povezano z grafičnim vmesnikom in na njega ne vplivajo izbrani elementi na karti. Ob kliku na orodje se odpre nov zavihek v brskalniku, kateri nas vodi skozi postopek izdelave poročila. To orodje lahko dostopajo le uporabniki z polnim pooblastilom.

Poročilo o pravni osebi

Poročilo o pravni osebi omogoča celovit vpogled v vse razpoložljive podatke o pravni osebi iz evidence Poslovnega registra Slovenije (PRS). To orodje se ne uporablja zgolj za izdelavo poročila, vendar tudi za pregledovalnik, ki izpiše podatke iz evidence PRS s katerimi je iskana pravna oseba povezana.

Poročilo o pravni osebi ni povezano z grafičnim vmesnikom in na njega ne vplivajo izbrani elementi na karti. Ob kliku na orodje se odpre nov zavihek v brskalniku, kateri nas vodi skozi postopek izdelave poročila. To orodje lahko dostopajo le uporabniki z osnovnim pooblastilom