Kaj so prostorske analize?

Definicija analize je razčlenjevanje in kritično vrednotenje kompleksnih stvari, ki jih obravnavano kot manjše, nam bolj razumljive dele. Ta metoda se je uporabljala že za časa Aristotla in se je skozi čas razširila v zelo močno orodje, ki se uporablja tako v znanosti kot tudi za reševanje vsakodnevnih težav.

Prostorske analize veljajo za nepogrešljiv člen geografsko informacijskega sistema, saj se v njem prepleta veliko podatkov iz katerih je potrebno »izluščiti« bistvo. Bolje kot obvladamo znanje iz tega področja, več bomo ta orodja uporabljali za reševanje težav na dnevni ravni. Prostorske analize so močno orodje, ki marsikateremu uporabniku precej olajšajo delo, zato si prizadevamo, da bi te vsebine predelali in razložili na več načinov.

Izpis atributnih podatkov izbranih elementov

To orodje izbranim elementom izpiše atribute oz. lastnosti, ki so vezane na izbrane strukture. Orodje v različnih podatkovnih bazah poišče lastnosti, ki temu podatku pripadajo in jih izpiše v novonastalo pogovorno okno. Izpis podatkov je glede na element različen (Npr. Izpis podatkov za vodovodno cev ni enak kot izpis podatkov parcele).

Če želimo izpis vseh atributov izbranih elementov, ki so zaradi količine podatkov predstavljeni v interaktivni tabeli, je za to potrebna uporaba orodja nižje.

Analiza podatkov izbranih elementov

Analiza podatkov izbranih elementov je napredni izpis atributnih podatkov, ki so predstavljeni v preglednici, ki je razdeljena v vsebinske sklope. Iskani podatek poiščemo tako, da izberemo sklop in nato podatkovno bazo v kateri se podatek nahaja.

Izračun količin označenih elementov

To orodje izpiše izračunane geometrijske podatke izbranih elementov. V pogovornem oknu se izpišejo količine za posamezne element, na koncu pa se vse skupaj sešteje. Količine katere izračuna, so vnaprej določene:

▪ Število izbranih elementov
▪ Število točkovnih elementov
▪ Število linijskih elementov
▪ Število poligonskih elementov
▪ Skupna dolžina linijskih elementov
▪ Skupni obseg poligonskih elementov
▪ Skupna površina poligonskih elementov

Izračun količin vseh elementov vsebine na karti

Izračun količin vseh elementov vsebine na karti ni vezan na izbrane elemente, vendar na celotno občino v kateri se nahajamo. To orodje deluje na osnovi grafičnega vmesnika, zato je potrebno, da želene vsebine, ki nas zanima, prikažemo na zemljevidu. V pogovornem oknu izberemo vsebino, ki nas zanima in po katerem atributu naj iskalnik išče.

Vrednosti atributa ni potrebno izbrati, razen če nas zanima iskanje po specifičnem podatku. Če izberemo atribut, ki ima veliko vrednosti (npr. površina območja) bo iskalnik v meniju vrednosti izpisal le 20 najpogostejših zadetkov. V tem primeru je uporaba brez vrednosti primernejša.