QGIS Desktop okolje

V podjetju Kaliopa pričenjamo aplikaciji QGIS in uporabnikom le-te nuditi dodatno podporo.