Redni izpis iz zemljiške knjigeneposredno iz iObčine/iKomunale

Zemljiška knjiga je ena izmed temeljnih evidenc, ki vsebuje podatke o nepremičninah, njihovih lastnikih, zemljiškoknjižnih pravicah in drugih pomembnih informacijah.

Po novem je redni izpis iz zemljiške knjige mogoč neposredno preko portala iObčina/iKomunala – in to brezplačno za vse uporabnike vseh občin! 

Za vse občine

Manj klikov

Za vse uporabnike

Brez tipkarskih napak

O portalu e-Sodstvo in eZK

Do podatkov Zemljiške knjige lahko dostopamo tudi preko spleta. To lahko naredimo preko portala e-Sodstvo znotraj katerega se nahaja aplikacija eZK (elektronska Zemljiška knjiga). Aplikacijo lahko uporablja vsak saj so podatki javni in prostodostopni. Če želite uporabljati aplikacijo se je za to potrebno registrirat na povezavi tukaj, postopek registracije pa je enostaven.

Preko aplikacije eZK lahko pridobimo redni izpis iz Zemljiške knjige, vendar postopek zahteva nekaj klikov in možnost napak prepisovanja številk katastrske občine in parcele. Po novem se temu lahko izognete preko portala iObčina/iKomunala, optimizacija časa pa se bo poznala predvsem pri večkratnem iskanju rednih izpisov.

Kako pridobiti podatke iz eZK preko iObčine/iKomunale

Navodila

Predpogoj za pridobitev podatkov eZK preko portala iObčina/iKomunala je registracija računa na portalu e-Sodstvo. Če računa še nimate, se lahko enostavno registrirate na povezavi tukaj. Pomembno je tudi, da lahko poizvedbe v eZK opravljamo le med delovanjem portala e-Sodstvo in sicer vsak delavnik med 8:00 – 20:00 uro.

Korak 1:  Na portalu iObčina izberemo želeno nepremičino (parcelo, stavbo). Odpre se glavno pogovorno okno, kjer izberemo eZK izpis. 

Če imamo izbranih več nepremičnin hkrati izberemo možnost Izpis in nato v novem pogovrnem oknu izberemo ikono Tehtnica. 

Korak 2:  Odpre se pogovorno okno znotraj katerega se prijavimo v sistem e-Sodstvo in nato vnesemo varnostno besedilo iz slike (t.i. captcha). Ob uspešnih prijavnih parametrih se na lokalni računalnik prenese PDF izpis eZK če le ta obstaja. V nasprotnem primeru orodje javi napako.

OPOMBA:  Prijava in vpisovanje varnostnega besedila ni potrebno vnašati za vsako poizvedbo, saj velja za čas aktivne seje na portalu e-Sodstvu in traja 4 ure. Z uporabo omenjenega postopka boste prihranili vsaj 6 ali 7 vmesnih korakov od klasične uporabe portala e-Sodstvo. Prav tako se izognete možnosti tipkarskih napak, ki nastanejo pri prepisovanju števil k.o. in št. nepremičnin.

Pridobljeni podatki so zgolj informativne narave in podjetje Kaliopa d.o.o. ne odgovarja za možne napake.

Demo

Pogosta vprašanja

Podjetje Kaliopa d.o.o. izjavlja, da ne shranjuje uporabniških imena/gesel za portal e-Sodstvo, temveč so ti samo usmerjeni naprej na portal e-Sodstvo.

Ne, prijavnih podatkov portala e-Sodstvo ni potrebno vnašati za vsako poizvedbo posebej, vendar le na eno aktivno sejo, ki traja do 4 ure.

Da, enako kot bi to storili na osebnem računalniku. Občiščite portal iObčina/iKomunala in izberite želeno nepremičnino. Odpre se pogovorno okno, kjer izberemo eZK izpis.