Vlada Republike Slovenije je sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Je med ključnimi dokumenti za doseganje ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode v Sloveniji. Celotno gradivo Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vključno z vsemi pripadajočimi prilogami je dostopno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Več si lahko preberete tukaj.

Lep dan vam želimo ekipa Kaliopa.